امکانات آب بند مکانیکی CGSH-K

 • برای شفت های لبه دار
 • استفاده به صورت تکی و دوبل
 • کاملا بالانس
 • استفاده از واشر در اطراف سیل
 • ورژن استاندارد شامل U-grooves, V-grooves
 • روغنکاری شده
 • در صورت خرابی فشار باز نمی شود و گاز برگشت دارده نمی شود.
 • کلیه فرایند کاری بدون ایجاد اصطکاک
 • بدون نیاز به فشار دیفرانسیل
ایرانسیل مرجع فروش مکانیکال سیل بورگمن در ایران

رنج کاری آب بند مکانیکی CGSH-K

 • استفاده در شفت های با قطر ۲۸ تا ۱۲۵ میلیمتر
 • تحمل فشار ۲۵ بار
 • تحمل حرارت از ۲۰- تا ۱۷۰+ درجه سانتیگراد

جنس قطعات آب بند مکانیکی CGSH-K

 • جنس ظاهری: Carbon graphite antimony impregnated (A), Silicon carbide (Q2)
 • جنس سمت مقابل: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1)
 • قسمت پایینی: Silicon carbide (Q1, Q2)
 • قطعات فلزی: CrNiMo steel (G)

استاندارد آب بند مکانیکی CGSH-K

دارای گواهینامهEN 12756
API 682 / ISO 21049

کاربرد آب بند مکانیکی CGSH-K

 • صنایع شیمیایی
 • فن آوری پالایش
 • گازها و مایعات (مهر و موم های تکی)
 • گازها و مایعاتی که نباید وارد جو شوند (مهر و موم دوگانه)
 • گازهایی که برای envronment مضر نیستند (تک مهر)
 • هواداران
 • توربین های بخار کوچک
 • دمنده ها
 • کمپرسورهای ریشه
 • پمپ ها

جدول اجزاء آب بند مکانیکی CGSH-K

Item Parts no. to
DIN 24250
Description
۱٫۱ ۴۷۲ Sliding face
۱٫۲ ۴۱۲٫۱ O-Ring
۱٫۳ ۴۷۴ Thrust ring
۱٫۴ ۴۸۵ Drive collar
۱٫۵ ۴۷۷ Spring
۱٫۶ ۹۰۴ Set screw
۲ ۴۷۵٫۱ Seat
۳ ۴۱۲٫۳ O-Ring