امکانات آب بند مکانیکی DR2-S

  • به صورت سیل تک
  • بالانس
  • جدا از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار ۲۵ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

نقشه اجزاء آب بند مکانیکی DR2-S

نقشه-فنی-مکانیکال-سیل-dr2-s