امکانات آب بند مکانیکی DRM1-S

  • قابل استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • وابسته به چرخش شفت نمی باشد
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۰۰
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

نقشه اجزاء آب بند مکانیکی DRM1-S

نقشه-فنی-مکانیکال-سیل-آمبرا-drm1-s