امکانات آب بند مکانیکی EM300

کاملا بالانس شده

مستقل از جهت چرخش

استفاده از واشر چندگانه

استفاده از سیل دوم به صورت خشک

جلوگیری از نشت گاز های خطرناک و عبوری از سیل

از سیل دوم در موقع جابجایی مایعات استفاده می شود.

رنج کاری آب بند مکانیکی EM300

  • تحمل فشار حداقل ۲ بار و در بالاترین حالت ۶۰ بار
  • تحمل حرارت از ۲۰- تا ۲۰۰+ درجه سانتیگراد

جنس قطعات آب بند مکانیکی EM300

  • جنس ظاهری: Special carbon
  • قسمت پایینی: Silicon carbide (Q1, Q2)
  • قسمت دوم سیل: FKM (V)
  • قطعات فلزی: CrNiMo steel (G)

استاندارد آب بند مکانیکی EM300

دارای گواهینامه API 682 / ISO 21049

کاربرد آب بند مکانیکی EM300

  • صنایع شیمیایی
  • فن آوری پالایش

جدول اجزاء آب بند مکانیکی EM300

Item Description
۱٫۱ Seal face
۱٫۲ Adapter
۱٫۳ Spring
۱٫۴ Thrust ring
۱٫۵ O-Ring
۱٫۶ Retaining ring
۱٫۷ O-Ring
۲ Seat
۳ Drive collar
۴ O-Ring
۵ O-Ring
۶ Set screw