امکانات آب بند مکانیکی Europa

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل فشار کاری ۱۲ بار
  • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۲۰۰+
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

نقشه اجزاء آب بند مکانیکی Europa

نقشه-فنی-سیل-مکانیکی-europa