امکانات آب بند مکانیکی MS 180

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تحمل فشار ۶ بار
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۲۲۰+
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه

جدول اجزاء آب بند مکانیکی MFL85N

Item Part no.
DIN 24250
Description
۱٫۱ ۴۷۲/۴۸۱ Seal face with bellows unit
۱٫۲ ۴۱۲٫۱ O-Ring
۱٫۳ ۹۰۴ Set screw
۲ ۴۷۵ Seat (G9)
۳ ۴۱۲٫۲ O-Ring