امکانات آب بند مکانیکی MS 9

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • دارای فنر های تنظیم
  • مستقل از جهت چرخش شفت
  • تحمل ۲۵ بار فشار
  • تحمل حرارت از ۵۰- تا ۲۲۰
  • سرعت جابجایی ۲۵ میلی ثانیه

جدول اجزاء آب بند مکانیکی MS 9

مشخصات-فنی-مگاسیل-ms-9