امکانات آب بند مکانیکی MS Kartus 910 T

  • استفاده به صورت کارتریج تکی
  • بالانس
  • با روغن خنک می شود
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تحمل فشار ۲۵ بار
  • تحمل حرارت از ۴۰- تا ۲۲۰ درجه
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی قانیه

مشخصات آب بند مکانیکی MS Kartus 910 T

مشخصات فنی مگاسیل ms kartus 910 t