امکانات آب بند مکانیکی MSG 9

  • به صورت سیل تکی
  • تحمل حرارت ۲۰- تا ۱۲۰
  • فشار باری ۱٫۰MPa
  • سرعت جابجایی ۱۰ میلی ثانیه
شرکت ایران سیل نماینده رسمی محصولات مگاسیل ترکیه در ایران می باشد.

جدول اجزاء آب بند مکانیکی MSG 9

mega-seal-msg-9