امکانات آب بند مکانیکی MS 400

  • استفاده به صورت سیل تکی
  • کاملا بالانس شده
  • مستقل از جهت چرخش محور
  • تخمل فشار تا ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۳۵- تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
  • سرعت جابجایی ۱۵ میلی ثانیه

مشخصات آب بند مکانیکی MS 400