امکانات آب بند مکانیکی MS 502

  • استفاده به صورتی سیل تکی
  • بالانس نمی باشد
  • مستقل از جهت چرخش
  • تحمل فشار ۱۲ بار
  • تحمل حرارت ۳۵- تا ۲۲۰ درجه مثبت
  • سرعت جابجایی ۲۰ میلی ثانیه

مشخصات فنی آب بند مکانیکی MS 502

مشخصات-فنی-مگاسیل-ms-502