درباره مکانیکال سیل Huhnseal ED

مکانیکال سیل Huhnseal ED یک درزگیر کارتریج دوگانه متعادل است که عملکرد آب بندی را حتی در هنگام افت فشار ناگهانی در سمت محصول و/یا سمت ثانویه حفظ می کند. طراحی سیل قوی و محکم و سخت اما در عین حال انعطاف پذیر است، با قابلیت حرکت شعاعی و محوری عالی. فنرها هم در خارج از محصول و هم در خارج از دستگاه قرار دارند که خطر گرفتگی را به حداقل می رساند.

حرکت محوری مکانیکال سیل Huhnseal ED

این نوع مکانیکال سیل می تواند ± ۲٫۰ میلی متر مستقل از فشرده سازی فنرها حرکت کند. آب بند حرکت شفت را بدون تأثیر بر فشردگی فنرها دنبال می کند. این ویژگی هنگام آب بندی تجهیزات با واحدهای بلبرینگ انعطاف پذیر ضروری است.