درباره مکانیکال سیل Huhnseal EDH

مکانیکال سیل Huhnseal EDH یک سیل کارتریج دوگانه متعادل با طراحی بهداشتی و مطابق با استاندارد EHEDG است. طراحی این مکانیکال سیل را برای صنایع غذایی و دارویی مناسب می کند. این امر به ویژه با استفاده از استاندارد LIPORING® ثبت شده Huhnseal در محصول امکان پذیر است. انتخاب مواد مهندسی به طور خاص برای بهینه سازی عملکرد در برنامه های کاربردی انتخاب شده است.

seal-huhnseal-edh