درباره مکانیکال سیل Huhnseal EDP

مکانیکال سیل Huhnseal EDP یک سیل ED می باشد که مجهز به یک غلاف بر روی شفت شده است. که باعث ایجاد فشار مضاعف می شود. همراه با مخزن ترموسیفون یک راه حل مستقل و ایده آل برای کاربردهایی که سیل در دسترس نیست فراهم می کند.

seal-huhnseal-edp