درباره مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

 • جهت شفت های ساده
 • سیل تک
 • نامتعادل
 • فنر سوپر چرخش یا چرخش فنر متعدد
 • مستقل از جهت چرخش
 • متغیر با سیل ثانویه PTFE برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی بالا (ISM78N)

استاندارد مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

 • FDA
 • ATEX
 • DIN 28138 (mechanical seals for agitator shafts)
 • DIN 28136 T3 (for glass-lined vessels)
 • DIN 28137 T2 (flange connection for glass-lined vessels)
 • DIN 28159 (shaft end for glass-lined vessels)

کاربردهای مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

 • صنعت پتروشیمی
 • صنایع شیمیایی
 • صنعت داروسازی
 • صنایع غذایی و آشامیدنی
 • همزن
 • راکتورها

مشخصات فنی مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

 • نصب بر روی شفت های با قطر ۴۰ تا ۱۶۰ میلیمتر
 • تحمل فشار ۱۶ بار
 • تحمل فشار در حالت ۳ فاز تا ۱۸ بار
 • تحمل حرارت -۴۰ تا +۲۰۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت جابجایی از ۰ تا ۵ میلی ثانیه
مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461
 • دانلود کاتالوگ مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

نقشه فنی مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461

نقشه فنی مکانیکال سیل Iseal مدل ISM461