امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

 • برای شفت های ساده
 • سیل دوبل
 • نامتعادل
 • چرخش چندین فنر
 • مستقل از جهت چرخش
 • بهترین سیل بر اساس محدوده M7
 • متغیر با پیچ پمپاژ موجود (HB74D)

مزایای مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

 • نگهداری آسان دلیل قابلیت تعویض
 • انتخاب گسترده مواد
 • انعطاف پذیری در انتقال گشتاور
 • مطابق استاندارد EN 12756 (برای ابعاد اتصال d1 تا ۱۰۰ میلی متر (۳٫۹۴ “))

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

 • Shaft diameter:  d1 = 18 … 200 mm (0.71″ … ۷٫۸۷″)
 • Pressure:  p1 = 25 bar (363 PSI)
 • Temperature:  t = -50 °C … 220 °C

  • (-۵۸ °F … ۴۲۸ °F)
 • Sliding velocity:  vg = 20 m/s (66 ft/s)
 • Axial movement: d1 up to 100 mm: ±۰٫۵ mm

  • d1 from 100 mm: ±۲٫۰ mm

جنس مواد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

 • Seal face: Special cast CrMo steel (S), Silicon carbide (Q1, Q2)
 • Seat G9: Carbon graphite antimony impregnated (A), Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1*, Q2*)
 • Seat G4: Silicon carbide (Q1*, Q2*)
 • Seat G6: Silicon carbide (Q1*, Q2*)
 • Seat G13: Carbon graphite antimony impregnated (A), Carbon graphite resin impregnated (B)
 • * Cannot be combined with seal face made of S

انواع کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

 • صنایع شیمیایی
 • صنعت فرآیند
 • صنعت خمیر و کاغذ
 • محتوای جامد کم و محیط ساینده کم
 • رسانه های سمی و خطرناک
 • رسانه هایی با خاصیت روغن کاری ضعیف
 • چسب ها
 • پمپ های استاندارد شیمیایی

نقشه فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D

نقشه اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل HB74D