امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual

 • استفاده به صورت سیل دوبل
 • دارای کارتریج
 • کاملا بالانس
 • مستقل از جهت چرخش محور
 • بالانس شده زیر فشار دوبل
 • جهت سیستم پمپاژ مجتمع ها
 • قابل استفاده در پمپ های Screw یا پمپ های روغن
 • ایده آل برای استاندارد سازی
 • دارای پکیج جهانی برای استفاده در انواع سیستم ها
 • قابل استفاده در پمپ سانتریفیوژ بدون اصلاح سایز
 • جلوگیری از آسیب به شافت توسط حلقه های بکار رفته
 • طول عمر طولانی
 • نسبت به وارد شدن اجسام مقاوم می باشد
 • نصب ساده و آسان
 • سازگاری با انواع پمپها
 • نسخه های خاص برای مشتری موجود است

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual

 • قابل نصب بروی شفت های با سایز ۲۵ تا ۱۰۰ میلیمتر
 • قابل استفاده در حرارت ۴۰- تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
 • با استفاده از جنس BQ1 تا ۲۵ با فشار را تحمل می کند
 • با استفاده از جنس Q1Q1 , U2Q1 می تواند ۲۰ بار فشار را تحمل کند
 • در سیستم های گردشی سیال: p3max = 25 bar (363 PSI)

  • Δp (p3 – p1)ideal = 2 … 3 bar (29 … 44 PSI), 7 bar (102 PSI)
 • در هنگام استارت پمپ :Δp (p3 – p1)max = 25 bar (363 PSI) allowed

جنس اجزاء آب بند مکانیکی HBCartex Dual seals

 • جنس بدنه:

Silicon carbide (Q1), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U2)

 • جنس نشیمنگاه: Silicon carbide (Q1)
 • جنس سیل ثانویه :

FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1)

 • جنس واشر: Hastelloy C-4
 • جنس فلز : از استیل CrNiMo steel (G), CrNiMo cast steel (G)

کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual

 • صنعت پتروشیمی
 • صنایع شیمیایی
 • صنعت داروسازی
 • فناوری نیروگاه
 • صنعت خمیر و کاغذ
 • صنعت معدن
 • صنایع غذایی و آشامیدنی
 • صنعت قند
 • جهانی قابل اجرا
 • پمپ های گریز از مرکز
 • پمپ های پیچ خورجین

جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HBCartex Dual

d1 d2 d3
min.
d3
max.
l4 l5 l6 l7 a2 da s
۲۵ ۴۳٫۰ ۴۴٫۰ ۵۱٫۵ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۶۲ ۱۰۵ ۱۳٫۲
۲۸ ۴۶٫۰ ۴۷٫۰ ۵۲٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۶۱ ۱۰۵ ۱۳٫۲
۳۰ ۴۸٫۰ ۴۹٫۰ ۵۶٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۶۷ ۱۰۵ ۱۳٫۲
۳۲ ۴۹٫۸ ۵۱٫۰ ۵۷٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۷۰ ۱۰۸ ۱۳٫۲
۳۳ ۴۹٫۸ ۵۱٫۰ ۵۷٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۷۰ ۱۰۸ ۱۳٫۲
۳۵ ۵۳٫۰ ۵۴٫۰ ۶۱٫۵ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۷۲ ۱۱۳ ۱۳٫۲
۳۸ ۵۶٫۰ ۵۷٫۰ ۶۶٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۷۵ ۱۲۳ ۱۳٫۲
۴۰ ۵۸٫۰ ۵۹٫۰ ۶۸٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۷۷ ۱۲۳ ۱۴٫۲
۴۲ ۶۰٫۵ ۶۱٫۵ ۶۹٫۵ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۸۰ ۱۳۳ ۱۴٫۲
۴۳ ۶۰٫۵ ۶۱٫۵ ۷۰٫۵ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۸۰ ۱۳۳ ۱۴٫۲
۴۵ ۶۲٫۵ ۶۴٫۰ ۷۳٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۸۲ ۱۳۸ ۱۴٫۲
۴۸ ۶۵٫۶ ۶۷٫۰ ۷۵٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۸۵ ۱۳۸ ۱۴٫۲
۵۰ ۶۸٫۰ ۶۹٫۰ ۷۸٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۸۷ ۱۴۸ ۱۴٫۲
۵۳ ۷۲٫۰ ۷۳٫۰ ۸۷٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۹۷ ۱۴۸ ۱۸٫۰
۵۵ ۷۳٫۰ ۷۴٫۰ ۸۳٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۹۲ ۱۴۸ ۱۸٫۰
۶۰ ۷۸٫۰ ۷۹٫۰ ۹۱٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۱۰۲ ۱۵۷ ۱۸٫۰
۶۵ ۸۴٫۸ ۸۵٫۷ ۹۸٫۵ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۱۰۹ ۱۶۳ ۱۸٫۰
۷۰ ۹۳٫۰ ۹۵٫۰ ۱۰۸٫۰ ۲۵٫۴ ۸۶٫۵ ۵۳٫۴ ۳۳٫۱ ۱۱۸ ۱۷۸ ۱۸٫۰
۷۵ ۱۰۰٫۰ ۱۰۱٫۶ ۱۱۸٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۲۹ ۱۹۰ ۱۸٫۰
۸۰ ۱۰۶٫۴ ۱۰۸٫۰ ۱۲۴٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۳۵ ۱۹۵ ۱۸٫۰
۸۵ ۱۰۹٫۵ ۱۱۱٫۱ ۱۲۸٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۳۹ ۱۹۸ ۲۲٫۰
۹۰ ۱۱۵٫۹ ۱۱۷٫۵ ۱۳۵٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۴۵ ۲۰۵ ۲۲٫۰
۹۵ ۱۱۹٫۱ ۱۲۰٫۷ ۱۳۸٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۴۸ ۲۰۸ ۲۲٫۰
۱۰۰ ۱۲۵٫۴ ۱۲۷٫۰ ۱۴۴٫۰ ۲۸٫۰ ۱۰۸٫۰ ۶۳٫۹ ۴۴٫۱ ۱۵۴ ۲۱۸ ۲۲٫۰