امکانات آب بند مکانیکی ۵HG-BM3

  • قابل نصب بر روی پمپ های HG
  • کاربردها
    • آب و میعاناتی که برای تغذیه نیروگاه ها استفاده می شود
  • طراحی شده به صورت سیل تکی
  • تحمل فشار ۴۰ بار
  • تحمل حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد