امکانات آب بند مکانیکی ۵KSCB2T

 • مناسب برای پمپ های سری:
  • CPK / CPKN / MegaCPK
 • کاربرد:
  • صنایع شیمی
  • پترو شیمی
 • طراحی به صورت کارترج تکی
 • تحمل فشار
  • ۲۵ بار در حالت داینامیک
  • ۳۷٫۵ بار در حالت استاتیک
 • تحمل حرارت از ۵ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد