امکانات آب بند مکانیکی AD510 / AD520

کارکرد به صورت خشک

استفاده به صورت تکی

مستقل از جهت چرخش

سری ۵۱۰ شامل هوزینگ می باشد

رنج کاری آب بند مکانیکی AD510 / AD520

  • تحمل فشار ۵ بار
  • تحمل حرارت از ۳۰- تا ۱۷۵+ درجه سانتیگراد

جنس قطعات آب بند مکانیکی AD510 / AD520

  • جنس ظاهری: PTFE, Carbon fiber and glass fiber reinforced
  • قسمت پایینی: Silicon carbide (Q1), Aluminium oxide (V)

کاربرد آب بند مکانیکی AD510 / AD520

  • صنایع شیمیایی
  • صنعت داروسازی
  • صنایع غذایی و آشامیدنی
  • راکتورها
  • همزن های پلیمریزاسیون
  • میکسر

جدول اجزاء آب بند مکانیکی AD510 / AD520

Item Description
۱ O-Ring
۲ Seat
۳ Seal face
۴ O-Ring