ویژگی های آب بند مکانیکی STD1

  • در صورت استفاده از STD ، می توان آب بند را با محفظه بارگیری شده و تحت فشار تغییر داد (شافت باید ثابت باشد!). ابعاد نصب با توجه به استاندارد  DIN 28138 امکان پذیر است.
  • خواص مواد باید در نظر گرفته شوند.
  • در هر موقعیتی قابل نصب است.

کاربردهای آب بند مکانیکی STD1

  • صنایع شیمیایی
  • صنعت داروسازی
  • همزن

مشخصات فنی آب بند مکانیکی STD1

  • نصب بر روی شفت های با قطر ۴۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
  • تحمل فشار ۱۶ بار
  • تحمل حرارت تا +۱۰۰ درجه ساتیگراد

ابعاد و اندازه آب بند مکانیکی STD1

dimension-std1